entravée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entravée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entrave [ɑ̃tʀav] SAMOST ž

II.entraves SAMOST fpl

Individual translation pairs

Prevodi za entravée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entravée v slovarju PONS

Prevodi za entravée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za entravée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entravée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文