entreprise: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entreprise: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entreprise [ɑ̃tʀəpʀiz] SAMOST ž

1. entreprise (société):

entreprendre [ɑ̃tʀəpʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za entreprise: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

entreprise: v slovarju PONS

Prevodi za entreprise: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entreprise [ɑ̃tʀəpʀiz] SAMOST ž

entreprendre [ɑ̃tʀəpʀɑ̃dʀ] GLAG preh. (commencer)

Individual translation pairs

Prevodi za entreprise: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entreprise: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

entreprise: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za entreprise: v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文