enveloppé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enveloppé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

enveloppé (enveloppée) [ɑ̃vlɔpe] PRID (gros)

enveloppe [ɑ̃vlɔp] SAMOST ž

6. enveloppe MAT:

enveloppe-réponse <pl enveloppes-réponse> [ɑ̃vlɔpʀepɔ̃s] SAMOST ž

II.s'envelopper GLAG povr

Prevodi za enveloppé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enveloppé v slovarju PONS

Prevodi za enveloppé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

enveloppé(e) [ɑ̃vlɔpe] PRID

enveloppe [ɑ̃vlɔp] SAMOST ž

Prevodi za enveloppé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enveloppé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文