envoyez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za envoyez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'envoyer GLAG povr

III.envoyer [ɑ̃vwaje]

Individual translation pairs
envoyer paître qn inf, hum

Prevodi za envoyez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

envoyez v slovarju PONS

Prevodi za envoyez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.envoyer [ɑ̃vwaje] irr GLAG povr (se transmettre)

Prevodi za envoyez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
(r)envoyer qn à qc/qn

envoyez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文