espaces v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za espaces v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'espacer GLAG povr

I.espace [ɛspas] SAMOST m

II.espace [ɛspas] SAMOST ž TYP

III.espace [ɛspas]

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

espace-temps <pl espaces-temps> [ɛspastɑ̃] SAMOST m

Prevodi za espaces v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
space AEROSP, PHYS

espaces v slovarju PONS

Prevodi za espaces v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za espaces v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

espaces Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

espaces iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

espaces iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文