esprit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za esprit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

esprit [ɛspʀi] SAMOST m

2. esprit (cerveau):

esprit de sel dated
esprit de vin dated
spirit of wine dated

glej tudi simple

I.simple [sɛ̃pl] PRID

4. simple (ordinaire):

II.simple [sɛ̃pl] SAMOST m

III.simples SAMOST mpl

IV.simple [sɛ̃pl]

Saint-Esprit [sɛ̃tɛspʀi] m

Prevodi za esprit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

esprit v slovarju PONS

Prevodi za esprit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

esprit [ɛspʀi] SAMOST m

Saint-Esprit [sɛ̃tɛspʀi] SAMOST m sans pl

Prevodi za esprit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

esprit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文