est-elle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za est-elle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

heat through GLAG [Brit hiːt -, Am hit -] (heat [sth] through)

deception [Brit dɪˈsɛpʃ(ə)n, Am dəˈsɛpʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za est-elle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

est-elle v slovarju PONS

Prevodi za est-elle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za est-elle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

est-elle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文