eu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za eu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

5. avoir:

6. avoir (éprouver moralement):

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za eu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

eu v slovarju PONS

Prevodi za eu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

eu(e) [y] GLAG

eu part passé de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za eu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

eu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

eu iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文