eus v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za eus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za eus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

eus v slovarju PONS

Prevodi za eus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

eus [y] GLAG

eus passé simple de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za eus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

eus Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

eus iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za eus v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文