exécution v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za exécution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

exécution [ɛɡzekysjɔ̃] SAMOST ž

1. exécution (application):

2. exécution (réalisation):

non-exécution [nɔnɛɡzekysjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za exécution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

exécution v slovarju PONS

Prevodi za exécution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za exécution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

exécution Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文