exagères v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za exagères v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] GLAG preh. (outrer)

II.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] GLAG nepreh. (abuser)

III.s'exagérer GLAG povr

glej tudi exagérer

Prevodi za exagères v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

exagères v slovarju PONS

Prevodi za exagères v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za exagères v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

exagères Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文