exagéré v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za exagéré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi exagérer

I.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] GLAG preh. (outrer)

II.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] GLAG nepreh. (abuser)

III.s'exagérer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za exagéré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

exagéré v slovarju PONS

Prevodi za exagéré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za exagéré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

exagéré Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文