exposé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za exposé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.exposé (exposée) [ɛkspoze] GLAG pp

exposé → exposer

II.exposé (exposée) [ɛkspoze] PRID

III.exposé SAMOST m

IV.exposé (exposée) [ɛkspoze]

glej tudi exposer

II.s'exposer GLAG povr

II.s'exposer GLAG povr

sous-exposer [suzekspoze] GLAG preh. PHOT

Prevodi za exposé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

exposé v slovarju PONS

Prevodi za exposé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

exposé [ɛkspoze] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za exposé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

exposé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文