extérieurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za extérieurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.extérieur (extérieure) [ɛksteʀjœʀ] PRID

II.extérieur SAMOST m

Prevodi za extérieurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
exterior ART, CINE

extérieurs v slovarju PONS

Prevodi za extérieurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

extérieur(e) [ɛksteʀjœʀ] PRID

extérieur [ɛksteʀjœʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za extérieurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

extérieurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

extérieurs iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文