Prevodi za faisons-nous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.spoil [Brit spɔɪl, Am spɔɪl] SAMOST U (from excavation)

III.spoil <part passé spoiled or spoilt Brit > [Brit spɔɪl, Am spɔɪl] GLAG preh.

IV.spoil <part passé spoiled or spoilt Brit > [Brit spɔɪl, Am spɔɪl] GLAG nepreh.

V.spoil <part passé spoiled or spoilt Brit > [Brit spɔɪl, Am spɔɪl] GLAG povr

1. move:

2. move (proceed, travel):

Prevodi za faisons-nous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.alors [alɔʀ] PRIS

1. alors (à ce moment-là):

II.alors que VEZNIK

III.alors même que VEZNIK

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文