faudrait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za faudrait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Fraze:

II.s'en falloir GLAG povr

III.falloir [falwaʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za faudrait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faudrait v slovarju PONS

Prevodi za faudrait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.falloir [falwaʀ] irr GLAG nepreh. impers

II.falloir [falwaʀ] irr GLAG povr impers (manquer)

Individual translation pairs

Prevodi za faudrait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faudrait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文