fausse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fausse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fausse → faux

glej tudi faux1, faux2

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRID

1. faux (inexact):

5. faux (non authentique) attr:

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRIS

III.à faux PRIS

IV.faux <pl faux> SAMOST m

V.faux1 (fausse) [fo, fos]

faux2 <pl faux> [fo] SAMOST ž FARM

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRID

1. faux (inexact):

5. faux (non authentique) attr:

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRIS

III.à faux PRIS

IV.faux <pl faux> SAMOST m

V.faux1 (fausse) [fo, fos]

glej tudi prêcher

III.prêcher [pʀeʃe]

faux2 <pl faux> [fo] SAMOST ž FARM

Prevodi za fausse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fausse v slovarju PONS

Prevodi za fausse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fausse [fos] PRID

fausse → faux

glej tudi faux, faux

faux (fausse) [fo, fos] PRID

I.faux [fo] SAMOST ž (outil)

II.faux [fo] SAMOST m

III.faux [fo] PRIS

faussé(e) [fose] PRID

faux (fausse) [fo, fos] PRID

I.faux [fo] SAMOST ž (outil)

II.faux [fo] SAMOST m

III.faux [fo] PRIS

Prevodi za fausse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fausse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fausse iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文