femelle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za femelle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.femelle [fəmɛl] PRID

II.femelle [fəmɛl] SAMOST ž ZOOL

Individual translation pairs

Prevodi za femelle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

femelle v slovarju PONS

femelle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文