fermée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fermée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. fermer (gén):

fermer le jeu SPORT

III.se fermer GLAG povr

IV.fermer [fɛʀme]

glej tudi fermer

1. fermer (gén):

fermer le jeu SPORT

III.se fermer GLAG povr

IV.fermer [fɛʀme]

I.ferme [fɛʀm] PRID

II.ferme [fɛʀm] PRIS

III.ferme [fɛʀm] SAMOST ž

IV.ferme [fɛʀm]

V.ferme [fɛʀm]

ferme-auberge <pl fermes-auberges> [fɛʀmobɛʀʒ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za fermée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fermée v slovarju PONS

Prevodi za fermée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fermé(e) [fɛʀme] PRID

I.ferme1 [fɛʀm] PRID

II.ferme1 [fɛʀm] PRIS

ferme2 [fɛʀm] SAMOST ž

ferme3 [fɛʀm]

Prevodi za fermée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fermée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文