fesses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fesses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tire-fesses, tire-fesse <pl tire-fesses> [tiʀfɛs] SAMOST m inf

pince-fesses, pince-fesse <pl pince-fesses> [pɛ̃sfɛs] SAMOST m (fête)

remonte-fesses, remonte-fesse <pl remonte-fesses> [ʀəmɔ̃tfɛs] PRID inf COUT

fesse [fɛs] SAMOST ž

Prevodi za fesses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fesses v slovarju PONS

Prevodi za fesses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fesses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fesses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

serrer les fesses fig inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文