fière v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fier1 (fière) [fjɛʀ] PRID

glej tudi chandelle

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

fier-à-bras <pl fiers-à-bras> [fjɛʀabʀa] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za fière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
proud pej

fière v slovarju PONS

Prevodi za fière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fière Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文