fiche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fiche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fiche [fiʃ] SAMOST ž

II.se fiche GLAG preh. GLAG povr

fiche povr inf → ficher

III.fiche [fiʃ]

glej tudi ficher

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

II.se ficher GLAG povr

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

II.se ficher GLAG povr

glej tudi camp

camp [kɑ̃] SAMOST m

Prevodi za fiche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fiche v slovarju PONS

Prevodi za fiche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fiche [fiʃ] SAMOST ž

I.ficher1 [fiʃe] GLAG preh. part passé: fichu inf

II.ficher1 [fiʃe] GLAG povr part passé: fichu inf

I.ficher2 [fiʃe] GLAG preh. (inscrire)

Individual translation pairs
to clear off Brit

Prevodi za fiche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fiche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pay slip Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文