ficher v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ficher v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

II.se ficher GLAG povr

glej tudi camp

camp [kɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs
ficher inf ou foutre slang le camp
to split inf
ficher inf ou foutre slang le camp
to take the mickey out of sb Brit inf

Prevodi za ficher v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ficher v slovarju PONS

Prevodi za ficher v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ficher1 [fiʃe] GLAG preh. part passé: fichu inf

II.ficher1 [fiʃe] GLAG povr part passé: fichu inf

I.ficher2 [fiʃe] GLAG preh. (inscrire)

Individual translation pairs
to clear off Brit

Prevodi za ficher v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ficher Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to clear off Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文