fiches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fiches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fiche [fiʃ] SAMOST ž

II.se fiche GLAG preh. GLAG povr

fiche povr inf → ficher

III.fiche [fiʃ]

glej tudi ficher

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

II.se ficher GLAG povr

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

II.se ficher GLAG povr

glej tudi camp

camp [kɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs
jumbled épith
jumbled up jamais épith

Prevodi za fiches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fiches v slovarju PONS

Prevodi za fiches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ficher1 [fiʃe] GLAG preh. part passé: fichu inf

II.ficher1 [fiʃe] GLAG povr part passé: fichu inf

fiche [fiʃ] SAMOST ž

I.ficher2 [fiʃe] GLAG preh. (inscrire)

Individual translation pairs
to clear off Brit

Prevodi za fiches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fiches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文