figure v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za figure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

figure [fiɡyʀ] SAMOST ž

I.figuré (figurée) [fiɡyʀe] PRID

II.figuré SAMOST m

III.se figurer GLAG povr

Prevodi za figure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

figure v slovarju PONS

Prevodi za figure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

figure [figyʀ] SAMOST ž

figuré(e) [figyʀe] PRID

II.figurer [figyʀe] GLAG preh. (représenter)

Prevodi za figure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

figure Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文