filer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za filer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.filer [file]

glej tudi parfait, doigt, coton, Anglais

I.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt] PRID

II.parfait SAMOST m

III.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt]

doigt [dwa] SAMOST m

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Fraze:

coton [kɔtɔ̃] SAMOST m

Anglais (Anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz] SAMOST m (ž)

Prevodi za filer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

filer v slovarju PONS

Prevodi za filer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za filer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

filer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文