filles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za filles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fille [fij] SAMOST ž

glej tudi vieux, superstition, jeune

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRID

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] SAMOST m (ž)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRIS

IV.vieux SAMOST m

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

superstition [sypɛʀstisjɔ̃] SAMOST ž

I.jeune [ʒœn] PRID

1. jeune (non vieux):

II.jeune [ʒœn] SAMOST mf

III.jeune [ʒœn] PRIS

IV.jeune [ʒœn]

belle-fille <pl belles-filles> [bɛlfij] SAMOST ž

petite-fille <pl petites-filles> [p(ə)titfij] SAMOST ž

carte-fille <pl cartes-filles> [kaʀtfij] SAMOST ž

arrière-petite-fille <pl arrière-petites-filles> [aʀjɛʀpətitfij] SAMOST ž

Prevodi za filles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

filles v slovarju PONS

Prevodi za filles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za filles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

filles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文