fils v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fils v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fils <pl fils> [fis] SAMOST m

compte-fils, compte-fil <pl compte-fils> [kɔ̃tfil] SAMOST m

petit-fils <pl petits-fils> [p(ə)tifis] SAMOST m

beau-fils <pl beaux-fils> [bofis] SAMOST m

arrière-petit-fils <pl arrière-petits-fils> [aʀjɛʀpətifis] SAMOST m

I.fil [fil] SAMOST m

4. fil:

II.au fil de PREDLOG

III.fil [fil]

IV.fil [fil]

glej tudi retordre, patte, inventer, coudre, coiffer, avril

retordre [ʀ(ə)tɔʀdʀ] GLAG preh. TEXTIL

patte [pat] SAMOST ž

2. patte inf:

6. patte (favori):

Fraze:

II.s'inventer GLAG povr

III.inventer [ɛ̃vɑ̃te]

III.coudre [kudʀ]

1. coiffer (arranger les cheveux de):

II.se coiffer GLAG povr

III.coiffer [kwafe]

avril [avʀil] SAMOST m

fil-à-fil <pl fil-à-fil> [filafil] SAMOST m TEXTIL

contre-fil <pl contre-fils>, contrefil <pl contrefils> [kɔ̃tʀəfil] SAMOST m (irrégularité)

Prevodi za fils v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fils v slovarju PONS

Prevodi za fils v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fils [fis] SAMOST m

petit-fils <petits-fils> [p(ə)tifis] SAMOST m

beau-fils <beaux-fils> [bofis] SAMOST m

arrière-petit-fils <arrière-petits-fils> [aʀjɛʀpətifis] SAMOST m

fil [fil] SAMOST m

sans-fil [sɑ̃fil] SAMOST m inv

Prevodi za fils v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fils Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文