finance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za finance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.finance [finɑ̃s] SAMOST ž

II.finances SAMOST fpl

II.financer [finɑ̃se] GLAG nepreh. inf (payer)

Individual translation pairs

Prevodi za finance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

finance v slovarju PONS

Prevodi za finance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za finance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

finance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文