flûtes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flûtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.flûte, flute [flyt] SAMOST ž

II.flûte, flute [flyt] MEDMET inf

III.flûte, flute [flyt]

flûté (flûtée), fluté (flutée) [flyte] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za flûtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flûtes v slovarju PONS

Prevodi za flûtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za flûtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flûtes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

flûte ž à bec
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文