flamme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flamme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.flamme [flɑm] SAMOST ž

II.flammes SAMOST fpl

III.flamme [flɑm]

IV.flamme [flɑm]

flammé (flammée) [flɑme] PRID TECH

lance-flammes, lance-flamme <pl lance-flammes> [lɑ̃sflam] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za flamme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flamme v slovarju PONS

Prevodi za flamme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flamme [flam] SAMOST ž

flammé(e) [flɑme] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za flamme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flamme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文