flammes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flammes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lance-flammes, lance-flamme <pl lance-flammes> [lɑ̃sflam] SAMOST m

I.flamme [flɑm] SAMOST ž

II.flammes SAMOST fpl

III.flamme [flɑm]

IV.flamme [flɑm]

flammé (flammée) [flɑme] PRID TECH

Prevodi za flammes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flammes v slovarju PONS

Prevodi za flammes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flamme [flam] SAMOST ž

lance-flammes [lɑ̃sflam] SAMOST m inv

flammé(e) [flɑme] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za flammes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flammes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文