folie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za folie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

folie [fɔli] SAMOST ž

folié (foliée) [fɔlje] PRID BOT

Individual translation pairs

Prevodi za folie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

folie v slovarju PONS

Prevodi za folie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za folie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

folie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文