fond v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fond v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fond [fɔ̃] SAMOST m

1. fond (partie inférieure):

II.à fond PRIS

III.fond [fɔ̃]

IV.fond [fɔ̃]

glej tudi tiroir, grand

tiroir [tiʀwaʀ] SAMOST m

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

III.se fondre GLAG povr

glej tudi neige

neige [nɛʒ] SAMOST ž

demi-fond <pl demi-fonds> [d(ə)mifɔ̃] SAMOST m (spécialité)

arrière-fond [aʀjɛʀfɔ̃] SAMOST m

I.bas-fond <pl bas-fonds> [bɑfɔ̃] SAMOST m

II.bas-fonds SAMOST mpl

haut-fond <pl hauts-fonds> [ˈofɔ̃] SAMOST m NAUT

tire-fond, tirefond <pl tire-fond, tirefonds> [tiʀfɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za fond v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fond v slovarju PONS

Prevodi za fond v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fond [fɔ̃] SAMOST m

Fraze:

à fond
à fond la caisse inf
être à fond de cale inf
être à fond de cale inf
au [ou dans le] fond, ... inf

haut-fond <hauts-fonds> [´ofɔ̃] SAMOST m

bas-fond <bas-fonds> [bɑfɔ̃] SAMOST m

Prevodi za fond v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fond Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fond iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文