fondamental v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fondamental v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fondament|al (fondamentale) <mpl fondamentaux> [fɔ̃damɑ̃tal, o] PRID

II.fondamentaux SAMOST mpl

Individual translation pairs

Prevodi za fondamental v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fondamental v slovarju PONS

Prevodi za fondamental v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fondamental v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fondamental Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文