forêts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za forêts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

foret [fɔʀɛ] SAMOST m

forêt [fɔʀɛ] SAMOST ž

forêt-galerie <pl forêts-galeries> [fɔʀɛɡalʀi] SAMOST ž

Forêt-Noire [fɔʀɛnwaʀ] ž

Individual translation pairs

Prevodi za forêts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

forêts v slovarju PONS

Prevodi za forêts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za forêts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

forêts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文