forces v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za forces v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.force [fɔʀs] SAMOST ž

1. force (de personne):

2. force (contrainte):

3. force (puissance):

II.force [fɔʀs] PRIS dated

III.à force de PREDLOG

IV.force [fɔʀs]

II.forcer sur GLAG preh. obj.indir.

IV.se forcer GLAG povr

V.forcer [fɔʀse]

I.forcé (forcée) [fɔʀse] GLAG pp

forcé → forcer

II.forcé (forcée) [fɔʀse] PRID

glej tudi forcer

II.forcer sur GLAG preh. obj.indir.

IV.se forcer GLAG povr

V.forcer [fɔʀse]

Prevodi za forces v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

forces v slovarju PONS

Prevodi za forces v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.forcé(e) [fɔʀse] GLAG

forcé part passé de forcer

II.forcé(e) [fɔʀse] PRID

glej tudi forcer

force [fɔʀs] SAMOST ž

Fraze:

Prevodi za forces v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

forces Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

forces iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

forces iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文