fournir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fournir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se fournir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za fournir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fournir v slovarju PONS

Prevodi za fournir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.fournir [fuʀniʀ] GLAG nepreh. (subvenir à)

Prevodi za fournir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fournir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文