français v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za français v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.français (française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRID

II.français SAMOST m

Français (Française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] SAMOST m (ž)

franco-français (franco-française) [fʀɑ̃kofʀɑ̃se, ɛz] PRID PRESSE or hum

Individual translation pairs

Prevodi za français v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

français v slovarju PONS

Prevodi za français v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

français [fʀɑ̃sɛ] SAMOST m

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRID

Français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za français v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

français Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

français iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文