franc v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za franc v slovarju francoščina»angleščina

I.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ] PRID

II.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ] PRIS

III.franc SAMOST m

IV.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ]

V.franc1 (franche) [fʀɑ̃, fʀɑ̃ʃ]

franc2 (franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] PRID

Franc (Franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] SAMOST m (ž)

demi-franc <pl demi-francs> [d(ə)mifʀɑ̃] SAMOST m

franc-comtois (franc-comtoise) <pl francs-comtois, franc-comtoises> [fʀɑ̃kɔ̃twa, az] PRID

franc-bord <pl francs-bords> [fʀɑ̃bɔʀ] SAMOST m NAUT

franc-jeu <pl francs-jeux> [fʀɑ̃ʒø] SAMOST m

franc-maçonnerie <pl franc-maçonneries> [fʀɑ̃masɔnʀi] SAMOST ž

I.franc-maç|on (franc-maçonne) <pl francs-maçons, franc-maçonnes> [fʀɑ̃masɔ̃, ɔn] PRID

II.franc-maç|on (franc-maçonne) <pl francs-maçons, franc-maçonnes> [fʀɑ̃masɔ̃, ɔn] SAMOST m (ž)

franc-maçonnique <pl franc-maçonniques> [fʀɑ̃masɔnik] PRID

franc v slovarju PONS

Prevodi za franc v slovarju francoščina»angleščina

franc (he) [fʀɑ̃, ɑ̃ʃ] PRID

franc (franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] PRID

franc [fʀɑ̃] SAMOST m (monnaie)

Franc (Franque) [fʀɑ̃, fʀɑ̃k] SAMOST m, f

franc-comtois(e) [fʀɑ̃kɔ̃twa, waz] PRID

franc-comtois → comtois

glej tudi comtois

franc-maçon(ne) <francs-maçons> [fʀɑ̃masɔ̃, ɔn] SAMOST m(ž)

franc-tireur <francs-tireurs> [fʀɑ̃tiʀœʀ] SAMOST m

franc-maçonnerie <franc-maçonneries> [fʀɑ̃masɔnʀi] SAMOST ž

franc-parler <francs-parlers> [fʀɑ̃paʀle] SAMOST m

Franc-Comtois(e) [fʀɑ̃kɔ̃twa, waz] SAMOST m(ž)

Franc-Comtois → Comtois

glej tudi Comtois

franc Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文