fruits v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fruits v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fruit [fʀɥi] SAMOST m

4. fruit (de mur, barrage, canal):

fruit CONSTR, ENGIN
fruit confit GASTR
fruit de la passion BOT, GASTR
fruit sec GASTR
fruits de mer GASTR
fruits rouges GASTR
fruits rouges GASTR
fruits au sirop GASTR
fruits au sirop GASTR

Prevodi za fruits v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
producteur/-trice m/ž de fruits

fruits v slovarju PONS

Prevodi za fruits v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fruit [fʀɥi] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za fruits v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fruits Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

marchand(e) m (ž) de fruits
to achieve the wherewithal of one's labour REL soutenu prim.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文