fume v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fume v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fumé (fumée) [fyme] GLAG pp

fumé → fumer

II.fumé (fumée) [fyme] PRID

III.fumé SAMOST m

IV.fumée SAMOST ž

V.fumé (fumée) [fyme]

glej tudi fumer

fume-cigarette <pl fume-cigarette, fume-cigarettes> [fymsiɡaʀɛt] SAMOST m

III.fumer [fyme]

Prevodi za fume v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fume v slovarju PONS

Prevodi za fume v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fume v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fume Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文