fusée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fusée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fusée [fyze] SAMOST ž

avion-fusée <pl avions-fusées> [avjɔ̃fyze] SAMOST m

fusée-sonde <pl fusées-sondes> [fyzesɔ̃d] SAMOST ž AEROSP

moteur-fusée <pl moteurs-fusées> [mɔtœʀfyze] SAMOST m

lance-fusées, lance-fusée <pl lance-fusées> [lɑ̃sfyze] SAMOST m

Prevodi za fusée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fusée v slovarju PONS

Prevodi za fusée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fusée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fusée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文