Ogledujete si podobne rezultate:

gén v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gén v slovarju francoščina»angleščina

I.figé (figée) [fiʒe] GLAG pp

figé → figer

II.figé (figée) [fiʒe] PRID

glej tudi figer

II.se figer GLAG povr

glej tudi loger, enseigne

III.se loger GLAG povr

I.enseigne [ɑ̃sɛɲ] SAMOST ž

II.à telle enseigne que … VEZNIK

III.enseigne [ɑ̃sɛɲ]

IV.enseigne [ɑ̃sɛɲ]

béni-oui-oui <pl béni-oui-oui> [beniwiwi] SAMOST m inf

néné [nene] SAMOST m slang

séné [sene] SAMOST m

déni [deni] SAMOST m

âgé (âgée) [ɑʒe] PRID

ténu (ténue) [teny] PRID

gén v slovarju PONS

Prevodi za gén v slovarju francoščina»angleščina

âgé(e) [ɑʒe] PRID

figé(e) [fiʒe] PRID

jugé [ʒyʒe]

néné [nene] SAMOST m inf

béni(e) [beni] PRID soutenu

ténu(e) [teny] PRID

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文