gagne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gagne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. gagner (remporter):

2. gagner (percevoir, mériter):

3. gagner (acquérir):

gagne-pain <pl gagne-pain, gagne-pains> [ɡaɲpɛ̃] SAMOST m (ce qui fait vivre)

I.gagne-petit <pl gagne-petit, gagne-petits> [ɡaɲpəti] PRID péj

II.gagne-petit <pl gagne-petit, gagne-petits> [ɡaɲpəti] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za gagne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gagne v slovarju PONS

Prevodi za gagne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gagne-petit [gaɲpəti] SAMOST mf inv péj

gagne-pain [gaɲpɛ̃] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za gagne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gagne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文