garantie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za garantie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.garanti (garantie) [ɡaʀɑ̃ti] GLAG pp

garanti → garantir

II.garanti (garantie) [ɡaʀɑ̃ti] PRID

III.garantie SAMOST ž

glej tudi garantir

Individual translation pairs

Prevodi za garantie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

garantie v slovarju PONS

Prevodi za garantie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

garantie [gaʀɑ̃ti] SAMOST ž

Prevodi za garantie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

garantie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

garantie iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文