gardé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gardé v slovarju francoščina»angleščina

I.garde [ɡaʀd] SAMOST m

II.garde [ɡaʀd] SAMOST ž

3. garde (surveillance, protection):

III.garde [ɡaʀd]

garde au sol MOTOR
garde à vue LAW

glej tudi Garde à vue, Garde républicaine

1. garder (conserver, préserver):

II.se garder GLAG povr

garde-meubles, garde-meuble <pl garde-meubles> [ɡaʀdəmœbl] SAMOST m

Garde [ɡaʀd]

garde-fou <pl garde-fous> [ɡaʀdəfu] SAMOST m

avant-garde <pl avant-gardes> [avɑ̃ɡaʀd] SAMOST ž

arrière-garde <pl arrière-gardes> [aʀjɛʀɡaʀd] SAMOST ž MILIT

garde-voie <pl gardes-voie> [ɡaʀdəvwa] SAMOST m

garde-barrière <pl garde-barrières> [ɡaʀdbaʀjɛʀ] SAMOST mf

garde-malade <pl gardes-malades> [ɡaʀdmalad] SAMOST mf

gardé v slovarju PONS

Prevodi za gardé v slovarju francoščina»angleščina

garde1 [gaʀd] SAMOST ž

garde2 [gaʀd] SAMOST m

garde-malade <gardes-malades> [gaʀd(ə)malad] SAMOST mf

garde-côte <garde-côtes> [gaʀdəkot] SAMOST m

avant-garde <avant-gardes> [avɑ̃gaʀd] SAMOST ž ART, LIT

garde-boue [gaʀdəbu] SAMOST m inv

garde-chasse <gardes-chasse(s)> [gaʀdəʃas] SAMOST mf

garde-manger [gaʀd(ə)mɑ̃ʒe] SAMOST m inv

garde-barrière <gardes-barrières> [gaʀd(ə)baʀjɛʀ] SAMOST mf

gardé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

gardé iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文