gare v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.gare [ɡaʀ] SAMOST ž

II.gare [ɡaʀ] MEDMET

III.gare [ɡaʀ]

IV.gare [ɡaʀ]

II.se garer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za gare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gare v slovarju PONS

Prevodi za gare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gare1 [gaʀ] SAMOST ž

gare2 [gaʀ] MEDMET

Individual translation pairs

Prevodi za gare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gare Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

gare à toi!
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文