gelée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gelée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.gelé (gelée) [ʒəle] GLAG pp

gelé → geler

II.gelé (gelée) [ʒəle] PRID

III.gelée SAMOST ž

IV.gelé (gelée) [ʒəle]

glej tudi geler

III.se geler GLAG povr

III.se geler GLAG povr

Prevodi za gelée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gelée v slovarju PONS

Prevodi za gelée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gelée [ʒ(ə)le] SAMOST ž

Prevodi za gelée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gelée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文