genoux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za genoux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.genou <pl genoux> [ʒ(ə)nu] SAMOST m

II.à genoux PRIS

III.genou <pl genoux> [ʒ(ə)nu]

Individual translation pairs

Prevodi za genoux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
lit, fig to be on/fall to one's knees

genoux v slovarju PONS

Prevodi za genoux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za genoux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

genoux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文